ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

A jelen leiratban olvasható általános szerződési feltételek Vigh Elemér  Egyéni Vállalkozó valamennyi megrendelhető és online megvásárlóható szolgáltatására egyaránt érvényesek.

1. A Weboldal használatával, szolgáltatások igénybevételével Ön, mint Vásárló (a továbbiakban: Vásárló vagy Felhasználó) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.
Fogalmak:

 • Felek: Eladó és Vevő együttesen
 • Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
 • Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
 • Weboldal / Webshop: a online-napvilag.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül
 • Szerződés: Eladó és Vevő között a Weboldal és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő Adásvételi Szerződés
 • Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz
 • Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
 • Termék / Szolgáltatás: a weboldal tartalmában leírt és csomagként kínált szolgáltatás, mely a Szerződés tárgyát képezi
 • Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
 • Vevő: a weboldalon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
 1. Az általános szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

-   1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről és annak 2008. évi XLII. törvény és 2015. évi CXXXVII. törvény általi módosítása

 • évi CVIII. törvény és annak 2020, évi XXIV, törvény általi módosítása az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk);

- 45/2014 (II.26) kormányrendelet és annak 453/2016.(XII.19.) Kormány rendelet általi módosítása a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

- 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet és annak 18/2020.(VI.12..) ITM rendelet általi módosítása a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 1. Szolgáltató adatai és elérhetőségei:

-             Szolgáltató neve:                                           Vigh Elemér ev.

-             Szolgáltató székhelye (és levelezési címe): 2543 Süttő Hársfa u.2.

-             Szolgáltató nyilvántartási száma:                  58212774

-             Szolgáltató adószáma:                                   42994400-1-31

-             Szolgáltató elektronikus elérhetősége (információszerzés, ügyintézés és panaszügyintézés helye):                               vighbodamaria@gmail.com

-             Szolgáltató telefonszáma:                             +36 20 3799292

-             Szolgáltató weboldalának címe:                    https://online-napvilag.hu

-             A weboldal fejlesztője:                                 Tudás Piac (https://tudaspiac.hu)

-          A tárhely szolgáltató:                         Magyar Hosting Kft. (https://mosting.hu)

 1. Alapvető rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a 2. pont szerinti jogszabályokra. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
A szerződéskötés nyelve a magyar.

A weboldal használatára, a Szolgáltató és a Vevő jogaira és kötelezettségeire kizárólag jelen általános szerződési feltételeknek a megrendelés időpontjában hatályos rendelkezései az irányadók.

A jelen általános szerződési feltételek 2024. március 12. napjától hatályos és annak visszavonásáig hatályban is marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az Általános Szerződési Feltételeket. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalon közzéteszi.

A webshopban történő vásárlás útján létrejött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja.

A Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A webshop által nyújtott szolgáltatások igénybevételének, valamint a Vevő és a Szolgáltató közötti Szerződés létrejöttének feltétele, hogy a Vevő tudomásul vegye és – az erre szolgáló jelölőnégyzetek kipipálása útján – kifejezetten elfogadja az általános szerződési feltételek rendelkezéseit, valamint a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat. Az Adatkezelési Tájékoztató elérhető az alábbi oldalon: Adatkezelési tájékoztató

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

Online kurzusok rendelése

A Szolgáltató biztosítja a Vevőnek a vásárlás után:

 • A megadott időintervallumban a foglalkozást megtekintheti.
 • A Vevő bármikor vásárolhat újabb kurzust, mely azonnal aktiválódik, szintén egy újabb, meghatározott időtartamra.
 • Nyelvi kurzusokhoz, további segítséget nyújt elektronikus anyagok, színezők, feladatok formájában.

Online foglalkozások technikai feltételei

A megrendelőnek rendelkeznie kell működő internetkapcsolattal, valamint videó megtekintéshez szükséges eszközzel. (pl: okostelefon, tablet, számítógép)

Megvásárolható szolgáltatások, azok lényeges tulajdonságai, árak 

A megjelenített szolgáltatások kizárólag online és telefonon rendelhetők meg.

napvilag-online.hu oldalon a termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők.

A weboldalon a megvásárolható szolgáltatások lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A webáruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a Szolgáltatás/ termék nevét és annak tartalmának leírását.
Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

Eljárás téves/hibás ár, illetőleg rossz összegű bankkártyás levonás esetén

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére téves/hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron szolgáltatni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatást, amelynek ismeretében az Vevő elállhat vásárlási szándékától.

Ha a webáruházban megjelenített ár megfelelő volt, ám a weboldal vagy a fizetési szolgáltató hibájából rossz áron (a weboldalon megjelenített ártól eltérő) kerül megrendelésre a szolgáltatás, úgy a felek a hibás árra vonatkozó eljárást folytatják le.

A rendelés és fizetés menete:

 1. Ön a weboldalon regisztrációt/bejelentkezést követően a megvásárolni kívánt szolgáltatás a "Megveszem most", vagy „Megrendelem” gombra kattint.
 2. Ezt követően Ön átkerül a Barion biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a fizetés megkezdéséhez a kártyaadatait szükséges megadnia.
 3. A kártyaadatainak megadását követően a “Fizetés” gombra kattintva tudja elindítani a fizetési tranzakciót.
 4. A fizetést követően Ön visszatér a weboldalunkra, ahol a tranzakció eredményéről visszaigazolást kap és e-mailben automatikusan érkezik a visszaigazoló e-mail, tartalmazva a megrendelt termékekhez való hozzáférést.

 

Barion fizetési rendszerre vonatkozó információk

Tudomásul veszem, hogy Vigh Elemér EV. (Székhely:2543 Süttő Hársfa u.2.) adatkezelő által a napvilag-online.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek a Barion Smart Gateway, mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: e-mail cím.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Barion Smart Gateway Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg.

A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma:

H-EN-I-1064/2013.

 

Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken: https://online-napvilag.hu/static/privacypolicy

 

Szerzői jogok

Miután a napvilag-online.hu mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, szigorúan tilos napvilag-online.hu weboldalon vizuális, képes, szöveges megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos a  napvilag-online.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése, például a felhasználói azonosítók és/vagy jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a napvilag-online.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli másolás/felhasználás/újrapublikálás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 100.000 Ft, illetve szavanként bruttó 10.000 Ft. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

Fotók használata

A Szolgáltató a gyermekekről készült fotókat, videókat a Szolgáltató (óvodákban, bölcsődékben, születésnapi zsúrokon, online műsorban) a Vevő általi beleegyező nyilatkozat aláírása után oszthatja meg a napvilag-online.hu weboldalán és a hozzátartozó közösségi média platformjain. Szabadtéri, zárttéri rendezvényeken a szolgáltató által készített fotók, videók a Szolgáltató tulajdonát képezik, saját felületein korlátlanul megjelenítheti.

A fotók, videók megosztásához tartozó nyilatkozatot minden esetben a szerződéssel együtt küldi a szolgáltató a megrendelőnek, amit a szerződés aláírásával együtt küld vissza a megrendelő. Online szolgáltatás igénybevételével a Vevő előre hozzájárul a készült kép, videó és hanganyagok Szolgáltató általi felhasználásához.

A Szolgáltató minden olyan fényképet, vagy videót, amin kizárólag ő, mint szolgáltató szerepel, bármilyen beleegyezés nélkül megoszthat a saját weboldalán és a hozzátartozó közösségi média platformjain.

Vegyes Rendelkezések

Szolgáltató jogosult kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az általános szerződési feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Szolgáltató és Vevő vitás ügyeiket első sorban békés úton igyekeznek rendezni.

Elállási/Felmondási jog

Vevő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Vevő jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

A felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le

Amennyiben Vevő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Vigh Elemér EV.

Cím: 2543 Süttő, Hársfa u. 2.

E-mail: vighbodamaria@gmail.com

 

Amennyiben Vevő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vevő az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

Amennyiben Vevő kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Vevő köteles megtéríteni Szolgáltató számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Vevő által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét

 

Elállási/Felmondási jog nem illeti meg a Vevőt, ha a Szolgáltató a teljesítést a Vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Vevő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszti.

Panaszkezelés rendje

A Szolgáltató célja, hogy valamennyi Vevőt megfelelő minőségben, a Vevő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Vevőnek mégis valamilyen panasza van a szolgáltatással vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az 1. pont szerinti telefonszámon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli, telefonon keresztül érkezett panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát megküldi a Vevőnek.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

 

Fogyasztóvédelmi hatóság

A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet és annak 360/2019. (XII.30.) Korm.rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal hivatal jár el. A kormányhivatalok elérhetőségei: http://kormanyhivatal.hu

A fogyasztóvédelmi hatóság eljárásával kapcsolatos részletszabályokat a 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről és annak 2008. évi XLII. törvény és 2015. évi CXXXVII. törvény általi módosítása tartalmazza.

 

Békéltető testület

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét az alábbi linken találja:

http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu

A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a békéltető testület eljáró tanácsának elnöke által megküldött értesítés részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkozni a fogyasztónak minősülő Vásárló igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően, nyilatkozatában meg kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolnia szükséges azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

A békéltető testület előtti eljárás további részletszabályait a fogyasztóvédelemről szóló a 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről és annak 2008. évi XLII. törvény és 2015. évi CXXXVII. törvény általi módosítása tartalmazza

 

Online vitarendezési platform

A leírtakon felül a Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy az Európai Parlament és Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2017/2394 rendelet és a 2013/11/EU irányelv (fogyasztói alternatív vitarendezési irányelv), valamint 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot. (EU 2015/1051végrehajtási rendelet) A platform célja, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését.

Annak érdekében, hogy a fogyasztók széles köre előtt ismert legyen az online vitarendezési platform létezése, az Unióban letelepedett és online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőknek a weboldalukon a platformra vezető elektronikus linket kell elhelyezniük.

Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a fent hivatkozott EU rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyel vén, így magyarul is.

Az online vitarendezési platform elektronikus linkje: http://ec.europa.eu/odr

 

Kelt: Süttő, 2024.03.12.